Széchenyi 2020

Általános szerződési feltételek

A jelen ÁSZF tartalmazza az MBH Magyar Biomassza Hasznosító Zrt. (a továbbiakban Társaság), beleértve a hozzá tartozó www.mbhzrt.com webáruház (a továbbiakban Webáruház) használatának, illetve az oldalon keresztül történő tranzakciók feltételeit az alábbiak szerint:

A Társaság adatai:
Cégnév: MBH Magyar Biomassza Hasznosító Zrt.
Székhely címe: 1112 Budapest, Sasadi út 170.
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Adatkezelési nyilvántartási szám:
E-mail:

1. Az általános szerződési feltételek elfogadása
1.1. A felhasználó (továbbiakban Felhasználó), ha a Webáruház szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Társaság és a felhasználója között.
1.2. Ha a Felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Webáruház szolgáltatásait.
1.3. A Felhasználó a regisztrációval, illetve a megrendelés jóváhagyásával, legfőképpen annak kifizetésével elfogadja az ÁSZF-et, és azt magára nézve kötelező érvényűnek tekinti.

2. Adatkezelés
2.1. A szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó kifejezetten hozzájárul, hogy a Társaság az általa a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatait kezelje és felhasználja. A Társaság a Felhasználó ellentétes tartalmú nyilatkozatának kézhezvételéig jogosult az adatokat kezelni.
2.2. A szolgáltatás regisztrálása során az érintett/igénybevevő kifejezett hozzájárulása esetén a Társaság jogosult személyes adatait, forgalmi adatait üzletszerzés, közvélemény és/vagy piackutatás, valamint direkt marketing céljából kezelni a szigorú adat- és titokvédelmi szabályok betartása mellett. (Hozzájárulás üzletszerzési és tájékoztatási célra.)
2.3. Felhasználó kifejezetten hozzájárul, hogy kizárólag számítástechnikai eszközzel végrehajtott automatizált adatfeldolgozással a személyes jellemzőinek értékelésére és felhasználásra kerüljenek.
2.4. Felhasználó hozzájárul, hogy a Társaság közvetlen üzletszerzés vagy tájékoztatás célját szolgáló közlést juttasson el a részére.
2.5. 5. A Társaság mindenkor lehetőséget biztosít a Felhasználó részére az adatkezeléssel kapcsolatos álláspontjának kifejtésére.
2.6. A jelen ÁSZF keretében a Felhasználó adatszolgáltatása önkéntes. Felhasználó a hozzájárulását bármikor módosíthatja, vagy visszavonhatja.
2.7. A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy nem sérti meg, játssza ki, fejti vissza, illetve befolyásolja más módon a szolgáltatás bármely elemét, továbbá nem tesz erre kísérletet sem, és nem segít ebben másoknak sem.
2.8. A Társaság jogosult az ÁSZF betartásának ellenőrzésére és a felhasználás felügyeletére, és fenntartja magának a jogot arra, hogy annak akár a Felhasználók értesítése nélkül is érvényt szerezzen.
2.9. A Társaság a Felhasználó által megadott adatoknak megfelelően teljesíti a megrendelést és ezek alapján állítja ki a számlát. A Felhasználó köteles valós adatait megadni. A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő valamennyi kárért a Felhasználó felel. A nyilvánvalóan hamis vagy hibás regisztrációt a Társaság jogosult törölni, illetve jogosult az adatok valódiságát ellenőrizni.
2.10. A Társaság Adatvédelmi szabályzatát a melléklet tartalmazza.

3. A Webáruház használata
3.1. A Webáruházban előzetes regisztráció, vagy belépés nélkül is lehetőség nyílik az ott elérhető információk megtekintésére, a feltöltött termékek közötti keresésre, illetve azok jellemző tulajdonságait tartalmazó adatlapok megnyitására.
3.2. Amennyiben a Felhasználó valamely terméket szeretné megvásárolni, akkor először egy rövid regisztrációs folyamatot szükséges végrehajtania, amely során egy bejelentkező nevet, működő e-mail címet, Vezeték és Kereszt nevet, telefonszámot,számlázási és szállítási címet, valamint jelszót ad meg.
Az űrlap kitöltését követően a rendszer e-mail értesítőt küld a megadott címre, az abban megadott hivatkozásra kattintva erősíthető meg a regisztráció. A létrehozott Felhasználói fiók kész a rendszer teljes funkcionalitásának használatára.
3.3. A termékek lényeges tulajdonságait a Felhasználók megtekinthetik a termékek bemutató oldalain.
3.4. A vásárlás lépései

  • Bejelentkezés
  • Termék(ek) kiválasztása
  • A kosár használata
  • A megrendelés összeállítása
  • Az adatbeviteli hibák ellenőrzése és javítása
  • A megrendelés elküldése és fizetése
  • A vásárlás visszaigazolása

3.5. Ha a Felhasználó megrendelést küld a Webáruház oldalain, és a Társaság a sikeres fizetési tranzakció lebonyolítását követően a megrendelést visszaigazolja, úgy adásvételi szerződés jön létre a vásárló (vásárló Felhasználó, a továbbiakban Vásárló) és a Társaság között.
3.6. A Felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.
3.7. A megrendelés visszaigazolása tartalmazza a megrendelés azonosító számát, ez utóbbira hivatkozva fordulhat a Vásárló a Társasághoz. A megrendelés visszaigazolása még csak a Vásárló megrendelésének Társasághoz való beérkezését igazolja.

4. Árak
4.1. A Webáruházban közzétett árak ÁFÁ-val növelt bruttó árak, amelyek nem tartalmazzák a termékek szállítási költségét.
4.2. Az árak esetleges hibás feltüntetése, elírása esetén a Társaság jogosult azok kijavítására. A Társaság a megrendelést törölheti, ha valamelyik termék vagy annak ára elírás vagy rossz információ alapján hibásan került feltüntetésre. A Társaság a megrendelés esetleges törléséről a Felhasználót e-mailben értesíti.
4.3. A Társaság fenntartja a jogot arra, hogy a termékek árát a vásárlás lebonyolításáig bármikor megváltoztassák, és nem nyújtanak árgaranciát vagy visszatérítést arra az esetre, ha a vásárlást követően árleszállításra került sor, vagy promóciós ajánlatot tettek közzé.

5. Fizetési módok
5.1. A Webáruházban megvásárolt termékek személyes átvétel esetén készpénzben is, postai küldeményként leszállítva a Vásárló által kért címre kizárólag, előreutalással, illetve bankkártyával fizethetők ki.
5.2. A jelenleg elérhető elektronikus fizetési módozat Pay Pall-on keresztül, érvényes bankkártya felhasználásával történik.
5.3. Az eladó az áru tulajdonjogát a teljes vételár megfizetéséig fenntartja. Az áru tulajdonjoga a teljes vételár megfizetésével száll át a Vásárlóra.

6. Szállítás
6.1. A Vásárló köteles a küldeményt átvenni. Abban az esetben, ha a küldemény kézbesítése a Vásárló hibájából hiúsul meg, akkor köteles a Társaság ebből eredő többletköltségeit maradéktalanul megtéríteni.
6.2. A Vásárló köteles az átvételkor a csomagot tételesen ellenőrizni és a hiánytalan teljesítést az átvételi elismervény vagy számla elfogadásával nyugtázni. Ezt követően a Társaságnak nem áll módjában a Vásárló hiányos, sérült teljesítésre vonatkozó reklamációját elfogadni.
6.3. Ha a csomag az átvételkor sérült, úgy a Vásárló köteles a kiszállítóval jegyzőkönyvet felvenni a sérülés pontos leírásával, és a küldeményt Társaság költségére visszaküldeni, amelyek elmulasztása a Vásárló későbbi mennyiségi és minőségi reklamációinak elutasítását vonja maga után.

7. Elállási jog, visszatérítés
7.1. A Vásárlót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20§-a szerinti elállási jog illeti meg, melyet a jelen ÁSZF mellékletében rögzített módon élhet.
7.2. Kivétel az elállási jog hatálya alól:
7.2.1. A Társaság csak akkor köteles visszavenni a leszállított árut,ha a csomag tartalma minőségileg bizonyítottan eltér a zsákon,csomagon feltüntetett paraméterektől.
7.3. A csomag közvetlen visszaküldésének közvetlen költségét Vásárló köteles fizetni.
7.4. Társaság a visszatérítést mindaddig visszatartja, amíg a Vásárlónak kiszállított csomag hiánytalanul vissza nem kerül hozzá.
7.5. A Társaság a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz.

8. A szavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató
8.1. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Nem teljesít hibásan a Társaság, ha Felhasználó a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.
8.2. A Vásárló köteles az észlelt termék hibát annak felfedezése után haladéktalanul hitelt érdemlően közölni.
8.3. A Webáruházban elérhető termékekért a Társaság köteles szavatosságot és jótállást vállalni a Ptk. szerint.

9. A Társaság köteles
9.1. A Webshopot ésszerűen elvárható gondossággal és szakértelemmel üzemeltetni.
9.2. Ésszerű intézkedéseket tenni annak érdekében, hogy gondoskodjon a Felhasználók által megadott információ védelméről.
A Társaság különösen nem szavatol azért, hogy:
9.3. A Webshop meghibásodástól, támadástól, vírusoktól, beavatkozástól, interferenciától, hackeléstől vagy más, a biztonságot érintő káros beavatkozástól mentesek lesznek, amely események Vis Major eseménynek minősülnek.
9.4. A Társaság fenntartja magának azt a jogot, hogy kizárólag előzetes fizetés esetén szolgálja ki, vagy egyáltalán ne szolgálja ki azokat a Vásárlókat, akik rendszeresen nem tartják be a jelen szerződésben foglalt feltételeket vagy más módon kárt okoznak a Társaságnak.

10. Jótállási vagy szavatossági igény bejelentése
10.1. Felhasználó a Webshop működésével, a megrendelésekkel kapcsolatos kérdéseivel és esetleges panaszaival az alábbi elérhetőségeken keresheti meg a Társaságot:
10.1.1. Levelezési cím: 1112 Budapest, Sasadi út 170.
10.1.2. Mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
10.2. Amennyiben a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet vagy a Társaság részéről a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a haladéktalanul jegyzőkönyvet kell felvenni a panaszról.
10.3. A Társaság a Felhasználó által tett vagy a Felhasználó álláspontja szerint a Társaság által nem kielégítően kezelt panaszokra azok beérkezését követő 30 (harminc) napon belül érdemben válaszol.
10.4. Amennyiben a Felhasználó panaszával hatóság vagy békéltető testület eljárását kívánja kezdeményezni, úgy az ügy jellegétől függően erre az alábbi szerveknél van lehetősége:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Postacím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Telefonszám: +36 1 459 4800
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Telefon: +36 1 488 21 31
Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.